Servicii de curatare si dezafectare rezervoare

Colectare si tratare/eliminare deseuri periculoase

Absorbanti de hidrocarburi

Suporturi de retentie